ابعاد انواع فلنج ها طبق جداول زیر نشان داده شده است .

 

استاندارد ASME/ ANSI B16.5 Class 150 , Class 300

 

 

استاندارد ASME/ ANSI B16.47 Series A

 

استاندارد ASME/ ANSI B16.47 Series B

 

جدول وزن فلنج ها