فلنج اتصال دهنده لوله و شیر آلات به هم می باشد و به صورت قطعه دیسکی شکلی است که سوراخ هایی در اطراف دارد و همیشه به صورت جفت با کمک پیچ و مهره دو قطعه را به هم وصل می کند

انها را سه قسمت واشر،پیچ و مهره تشکیل می دهند و آب بندی بین دو فلنج توسط Gasket انجام می گیرد.

در حال نمایش یک نتیجه