شیر یک طرفه (Check valve)

شیر یک طرفه (Check valve) شیر یک طرفه معمولا برای یکسو نمودن جریان و یا به عبارت دیگر برای جلوگیری از عبور جریان برگشتی به کار می رود. معمولا برای شبکه هایی که دارای اختلاف ارتفاع زیادی است ، از این شیرها استفاده می شود. در برخی موارد هم برای محافظت از توربو ماشین ها…