معرفی شیرآلات صنعتی (ولو) و کاربرد آنها در پایپینگ

شیرآلات صنعتی و کاربرد آنها در پایپینگ   شیرآلات صنعتی یک تجهیز مکانیکی هستند که در خطوط لوله به منظور دستیابی به اهداف ذیل نصب می گردد: قطع و وصل کامل جریان جلوگیری از برگشت جریان کنترل و تنظیم جریان سیال کنترل و تنظیم فشار سیال کنترل و تنظیم دمای سیال کنترل و تنظیم سطح…

آشنایی با مهمترین استانداردهای پایپینگ

آشنایی با مهمترین استانداردهای رایج و کاربردی در پایپینگ بطور کلی استانداردهایی که تعریف و تدوین می شوند الزامات و قواعدی در خصوص طراحی، ساخت، ابعاد و متریال ، تست و بازرسی تجهیزات مختلف ارائه می نمایند که در حوزه پایپینگ، این استانداردها به تجهیزاتی شامل شیرآلات صنعتی (ولو)، لوله ها، فلنج،‌ اتصالات، گسکت و…